+1 vote
in Society by

2 Answers

+1 vote
by
कोरोनाले केहि न केहि चाँहि गर्न लाग्यो। अमेरिकामा आन्दोलन , भारतमा पनि पुरा बिरोध, इज्रायलले लेबनानमा ठोक्यो। अब संसारले अलिकति परवर्तन खोज्यो। तर नेपाल चाँहि जंगलमा नै छ।
+1 vote
by

Yes I think Corona can bring problem and solution at the same time in the world.

please search by keywords in the box above.
...