+1 vote
in Education by

1 Answer

0 votes
by (4.9k points)
एसइइ परिक्षा अहिलेको  लकडाउनको हकमा व्यावहारिक छेैन। कक्षा ११ र १२ मा पनि परिक्षा हुन्छन सर्कारबाट। किन गर्नु पर्यो त्यो ३ वटा परिक्षा लगातार सर्कारले। के मुल्याकन गर्ने? शिक्षा बिभागका कर्मचारी पाल्नलाई ? कक्षा ८ मा र १२ लिए पुग्छ। जनता बोल्नु पर्यो नि, बोल्दैनन्। बिद्धान भनाउदाहरु भ्रष्ट, अनि समाज कसरि बिकास हुन्छ। बिस्तारै ?  कहिले आउँछ त्यो बिस्तारै ?
please search by keywords in the box above.
...